Privacy Statement

Privacy Statement van de Dumoco+ App

De Dumoco+ app, is een door BetterPoints uitgegeven app in opdracht van Dumoco.

In dit privacystatement lees je hoe de Dumoco+ app omgaat met jouw persoonsgegevens. Tevens kun je lezen welke rechten je hebt als het gaat om verwerking van je persoonsgegevens.

Als je meer wilt weten, neem dan contact op met onze privacy officer via [email protected]

Overview

App functionaliteit en  informatiebehoefte

Verzameling en gebruik van de volgende persoonsgegevens

Voor registratie en beheer van je account:

Naam, e-mailadres en uniek wachtwoord, gecreëerd door de gebruiker

Voor App functionaliteiten (inclusief toegang tot de app) en beloningsacties die zijn gericht op specifieke groepen of gebruikers:

Leeftijd, geslacht, locatie, adres en postcode.

Voor onderzoeks-, analytische, modellerings-, plannings- en statistische doeleinden:

Voor het verzenden van meldingen (geen marketingberichten) naar gebruikers, inclusiefverificatie van je accountgegevens en berichten over de werking van onze applicatie:

Naam, e-mailadres.

Voor in-app-enquêtes en het verzamelen en gebruiken van respons voor onderzoeks-, analytische, modellerings-, plannings- en statistische doeleinden:

We kunnen je vragen om deel te nemen aan enquêtes. Dat is niet verplicht, maar als je dat wel doet, verstrek je mogelijk details zoals: dienstverband; werkzaamheden; opleidingsniveau; werkgeversgegevens; en details met betrekking tot andere leden van je huishouden.

Voor het versturen van beloningen of prijzen:

Naam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer.

Voor het verstrekken van informatie aan gebruikers over hun activiteiten en reizen:

(A) Datum, tijd, duur, route op kaart.

(B) Duur van de reis/activiteit; route/activiteit; vervoermiddelen (inclusief locatieinformatie en coordinaten, verzameld via de volgfunctie van de app).

Deelname aan uitdagingen en prijstrekkingen:

Voor analyse en beoordeling van je activiteiten voor onderzoeks-, analytische, modellerings-, plannings- en statistische doeleinden (informatieanalyse):

Voor onderhoud van de Dumoco+ app

Gebruikersaccount gegevens en verzamelde punten.

Waar we je persoonsgegevens voor gebruiken

Aanmaken account en onderhoud

Wanneer je je voor het eerst registreert om de Dumoco+ app te gebruiken, vragen we je in eerste instantie om persoonsgegevens te verstrekken. Dit omvat je naam, e-mailadres, geboortejaar, locatie en postcode. We vragen je ook om een veilig wachtwoord aan te maken om toegang te krijgen tot de Dumoco+ app en om je account te beschermen..

Toegang en functionaliteiten van de App

Leeftijd

De Dumoco+ App is niet bedoeld voor gebruik door personen onder een leeftijd van 13 jaar.

Toegang en functionaliteiten,

Wanneer je de Dumoco+ App gebruikt, word je gevraagd om deel te nemen aan activiteiten (zoals enquêtes en het volgen van reizen) op basis van waar je woont, je leeftijd en geslacht. We verzamelen deze gegevens zodat je de best passende uitdagingen en meest optimale gebruikerservaring krijgt.

Volgen van je activiteiten

Een belangrijke functie van de Dumoco+ App is de mogelijkheid om je activiteiten te volgen. Hierdoor kun je deelnemen aan uitdagingen en punten verdienen. Met de volgfunctie krijg je ook een beter inzicht in je reisgedrag, CO2 besparing en je bewegingsactiviteit.

Je activiteiten worden geregistreerd door de Dumoco+ app met behulp van GPS- trackingtechnologie. De App registreert voor iedere activiteit de afgelegde route, de afgelegde afstand en het type activiteit, zoals autorijden, openbaar vervoer, lopen of fietsen. Wanneer je je voor het eerst registreert, wordt je gevraagd of je ‘automatisch volgen’ wilt inschakelen. Als je dat doet, zal je apparaat je activiteiten automatisch volgen, in kaart brengen en registreren. De persoonsgegevens met betrekking tot je activiteiten (zoals locatie-informatie) zal worden gebruikt op de wijze zoals dit in dit Statement beschreven is.

Om ‘automatisch volgen’ uit te schakelen, druk je op play in de Dumoco+ app en schuif je ‘automatisch volgen’ naar "uit", of ga je naar de locatie-instellingen op je smartphone en schakel je ‘tracking’ uit voor de Dumoco+ app.

Meldingen verzenden

De Dumoco+ app stuurt je af en toe meldingen naar je e-mailadres. Deze meldingen hebben betrekking op de registratie en het beheer van je account of het gebruik van de Dumoco+ App.

Enquêtes

We zullen je ook vragen om deel te nemen aan enquêtes via de Dumoco+ app. Je hoeft niet deel te nemen, maar als je dat wel doet, wordt de verzamelde informatie gebruikt voor onderzoek, modellering, analyse en statistieken – zoals verder uitgelegd in de specifieke enquête

Beloningen en prijzen

Je kunt beloningen verdienen of prijzen winnen op basis van je activiteiten en hoe je de Dumoco+ app gebruikt. We zullen persoonsgegevens over je activiteiten (zoals datum, tijd, duur, type activiteit en gevolgde route) en je deelname aan enquêtes, uitdagingen en evenementen gebruiken om je te ondersteunen en je beloningen aan te bieden. De resultaten van de uitdagingen en evenementen kunnen worden gepubliceerd in de Dumoco+ tijdlijn, maar we geven nooit informatie vrij waarmee je geïdentificeerd kunt worden.

Onderzoek, modellering, analyse en statistieken

Naast het ondersteunen van je doelen door middel van programma's, uitdagingen en evenementen, stelt de Dumoco+ app ons in staat informatie te verzamelen en te gebruiken die ons helpt bij ons onderzoek, of het onderzoek van opdrachtgevers.

Dit onderzoek richt zich op reisgedrag, verbetering van gezondheid, welzijn en ecologische duurzaamheid.

De persoonsgegevens die we gebruiken voor onderzoeks-, modellerings-, analytische en statistische doeleinden, zal alleen worden gebruikt als onderdeel van geaggregeerde en geanonimiseerde informatie en gegevens.

Wanneer je instemt om deel te nemen aan een specifiek door Dumoco gehoste programma, zullen we je meer details verstrekken over hoe je persoonsgegevens worden gebruikt in dat programma voordat je je inschrijft. Je kunt dan beslissen of je wel of niet aan dat programma wilt deelnemen.

Ander gebruik van je persoonsgegevens

Dienstverlening in het algemeen

We kunnen je aanvullende diensten leveren via de Dumoco+ app. We zullen je persoonsgegevens gebruiken als dat nodig is om te voldoen aan de algemene voorwaarden van de Dumoco+ app.

Uitnodiging voor programma's

Als je ons specifiek toestemming hebt gegeven om dit te doen, zullen we je e-mailadres gebruiken om je uitnodigingen te sturen om deel te nemen aan programma's die gebruikmaken van de Dumoco+ app of Dumoco+ technologie. Je kunt je op elk moment afmelden voor het ontvangen van deze e-mails.

Vragen

Als je contact opneemt met onze klantenservice over de Dumoco+ app of onze gerelateerde services, gebruiken we de persoonsgegevens die je verstrekt als onderdeel van je vraag of in daaropvolgende gerelateerde communicatie, alleen voor de volgende doeleinden:

Om contact met je op te nemen in verband met de Dumoco+ App of onze diensten;

Om je informatie te verstrekken over de Dumoco+ App of onze diensten; en te reageren op je vragen en verzoeken.

Wettelijke rechten

We zullen je persoonsgegevens ook gebruiken in verband met de uitvoering van onze wettelijke rechten.

Administratie, kwaliteit en training

Vanuit onze bedrijfsvoering (inclusief alle wettelijke of andere verplichtingen waaraan we moeten voldoen), en onze relatie met u, zullen we je persoonsgegevens gebruiken. Je persoonsgegevens kunnen ook worden gebruikt voor het in stand houden van onze kwaliteitsnormen en het trainen van onze medewerkers.

Systeem- en productontwikkeling

Je persoonsgegevens worden ook gebruikt bij de ontwikkeling en verbetering van onze systemen en producten. Dit kan het verstrekken van je persoonsgegevens aan derden omvatten, zodat zij ons diensten kunnen verlenen met betrekking tot systeem- en productontwikkeling of verbetering, maar zij mogen je persoonsgegevens alleen gebruiken in overeenstemming met onze instructies.

Wie kunnen nog meer over je persoonsgegevens beschikken?

Opdrachtgevers van de programma’s

Wanneer je instemt om deel te nemen aan een specifiek programma, delen we je persoonsgegevens met onze opdrachtgevers. Details over welke informatie wordt gedeeld, wordt nader omschreven in de voorwaarden van het programma. We zullen ook details geven over het Privacy statement van de opdrachtgever van het programma. Je hoeft niet aan een programma deel te nemen als je dat niet wilt.

Dienstverleners

Om ons te helpen onze oplossingen en diensten te leveren, delen we je persoonsgegevens met derden die diensten aan ons verlenen, waaronder:

  • leveranciers van informatietechnologie en informatiediensten;

  • andere externe dienstverleners; en

  • professionele en andere externe adviseurs.

Deze derde partijen kunnen de persoonsgegevens die we delen alleen gebruiken om hun diensten aan ons te leveren of om de levering van onze diensten aan jou te ondersteunen.

Beveiliging van persoonsgegevens en waar deze wordt bewaard

We gebruiken strikte procedures en beveiligingsmaatregelen om de vertrouwelijkheid en veiligheid van je persoonsgegevens te waarborgen. Dit omvat het gebruik van hostingdiensten van derden die voldoen aan de hoogste internationale normen voor beveiliging. Tenzij we je anders informeren, worden je persoonsgegevens bewaard in het Verenigd Koninkrijk of de Europese Unie.

Hoe lang we je persoonsgegevens bewaren

We bewaren je persoonsgegevens totdat je je account bij ons sluit. Zodra je je account sluit, worden je persoonsgegevens verwijderd of permanent geanonimiseerd.

Rechtmatig gebruik van je persoonsgegevens

We gebruiken je persoonsgegevens alleen als we dit wettelijk kunnen doen. In de volgende tabel wordt dit beschreven:

App functionaliteit en  informatiebehoefte

Wettelijke grondslag voor het gebruik van persoonsgegevens

Voor registratie en beheer van je account:

Je gebruik van de Dumoco+ app is gebonden aan de algemene voorwaarden. We gebruiken je persoonsgegevens conform onze algemene voorwaarden.

Voor App functionaliteiten (inclusief toegang tot de app) die zijn gericht op specifieke groepen of gebruikers:

We gebruiken je persoonsgegevens conform onze algemene voorwaarden.

Voor onderzoeks-, analytische, modellerings-, plannings- en statistische doeleinden:

We gebruiken je persoonsgegevens voor de eisen die de wet stelt aan BetterPoints.

Voor het verzenden van meldingen (geen marketingberichten) naar gebruikers over verificatie van je accountgegevens en berichten over de werking van onze applicatie:

We gebruiken je persoonsgegevens conform onze algemene voorwaarden.

Voor in-app-enquêtes en het verzamelen en gebruiken van respons voor onderzoeks-, analytische, modellerings-, plannings- en statistische doeleinden:

We gebruiken je persoonsgegevens voor de eisen die de wet stelt aan BetterPoints of conform de wijze zoals beschreven in de informatie die we verstrekken over de enquête voordat je je registreert.

Voor het leveren van beloningen en prijzen:

We gebruiken je persoonsgegevens conform onze algemene voorwaarden (en de voorwaarden van een specifieke uitdaging of event).

Voor het verzamelen van gedetailleerde informatie over je reizen (via onze volgfunctie):

Je hebt ingestemd met het gebruik van de tracking functionaliteit van de Dumoco+ App. Je kunt het volgen op elk gewenst moment uitschakelen.

Voor deelname aan uitdagingen en loterijen:

We gebruiken je persoonsgegevens conform onze algemene voorwaarden (en de voorwaarden van een specifieke uitdaging of event).

Voor analyse en beoordeling van je activiteiten voor onderzoeks-, analytische, modellerings-, plannings- en statistische doeleinden (informatieanalyse):

We gebruiken je persoonsgegevens voor de eisen die de wet stelt aan BetterPoints.

Voor beheer en onderhoud van de Dumoco+ App

We gebruiken je persoonsgegevens conform onze algemene voorwaarden.

Voor het delen van persoonsgegevens met onze opdrachtgevers

Tenzij anders vermeld in de informatie over het specifieke programma, delen we je persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden zoals de wet die Dumoco+ voorstaan – en alleen als je je inschrijft voor het specifieke programma.

Your rights

Volgen

Als je je toestemming om je reizen te registreren wilt intrekken, schakel je de ‘automatisch volgen’ eenvoudig uit. Ga hiervoor naar de locatie-instellingen op je apparaat en schakel tracking voor de Dumoco+ app uit. Dit heeft echter geen invloed op ons gebruik van de persoonlijke informatie die al met jouw toestemming is verzameld.

Zodra je automatisch volgen uitschakelt, kunnen we geen informatie meer verzamelen of gebruiken over eventuele volgende activiteiten die je voltooit nadat de automatische volgen functie is uitgeschakeld.

Gerechtvaardigde belangen

Het volgende gebruik van persoonsgegevens wordt gedaan in het belang van Dumoco+ om onze doelen te bereiken bij het verbeteren van reisgedrag, gezondheid en welzijn, en ecologische duurzaamheid:

  • informatie toekennen aan specifieke groepen of gebruikers voor onderzoeks-, analytische, modellerings-, plannings- en statistische doeleinden;

  • het beoordelen van je activiteiten voor onderzoeks-, analytische, modellerings-, plannings- en statistische doeleinden (informatieanalyse);

  • en het delen van persoonsgegevens met opdrachtgevers.

Je kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van je persoonsgegevens. De eenvoudigste manier om dit te doen, is door de ‘automatisch volgen’ functionaliteit van de Dumoco+ app uit te schakelen. Je kunt ook contact opnemen met onze privacyofficer via: [email protected].

Toegang tot-, verwijdering van-, rectificatie van en verplaatsing van je persoonlijke gegevens

Je hebt het recht om:

  • je persoonsgegevens inzien en/of te verwijderen;
  • eventuele onjuiste persoonlijke informatie te corrigeren;
  • te beperken hoe we je persoonlijke informatie gebruiken; en/of
  • je persoonsgegevens laten versturen naar een andere gegevensbeheerder.

Als je deze rechten wilt uitoefenen, laat het ons dan weten door ons een verzoek te sturen vanuit de app, per e-mail of schriftelijk naar [email protected]. Je moet ons voldoende informatie verstrekken zodat we je verzoek kunnen verifiëren en voltooien. We zullen je verzoek binnen dertig dagen voltooien, behoudens eventuele wettelijke of andere vereisten die ons ertoe verplichten je verzoek niet in te vullen.

Een klacht indienen

Je kunt een klacht indienen over onze verwerking van je persoonsgegevens bij de Autoriteit bescherming persoonsgegevens. De toezichthoudende autoriteit van BetterPoints is het Britse Information Commissioner's Office: www.ico.org.uk

Hoe neem je contact met ons op?

De gegevensbeheerder is BetterPoints Ltd

U kunt ons schrijven op: 3 The Mount, Trumpsgreen Road, Virginia Water, Surrey, GU25 4EJ, Verenigd Koninkrijk.

Als je contact wilt opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming in verband met ons gebruik van uw persoonsgegevens, kunt u dit doen door een e-mail te sturen naar: [email protected].

Dit privacy statement is van kracht vanaf 1 oktober 2021. Om eerdere privacy statements te zien, stuur een e-mail naar [email protected].